ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ἱδρύθηκε τὸ 1894.

Λειτούργησε γιὰ τὴν προάσπισι τῶν ἐθνικῶν δικαίων κατὰ τὴν δύσκολη ἐκείνη περίοδο καὶ στελεχώθηκε ἀπὸ μεγάλες προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς: Ἥρωες, ὅπως ὁ Παῦλος Μελᾶς, ποιητές, ὅπως ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς, λογοτέχνες, ὅπως ὁ Ἀνδρέας Καρκαβίτσας καὶ ὁ Γρηγόριος Ξενόπουλος, καὶ καλλιτέχνες, ὅπως ὁ Νικόλαος Λύτρας.

Κατὰ τὴν λειτουργία της ἀνέπτυξε πολλαπλὲς δραστηριότητες. Ἐνδεικτικῶς, ὠργάνωσε τὸν μακεδονικὸ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς διεισδύσεως τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας στὴν Μακεδονία καὶ ἐνίσχυσε ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς τὴν Κρητικὴ Ἐπανάστασι τοῦ 1896.

Σήμερα, ποὺ τὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας καὶ ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ διαγράφεται ζοφερό, ἡ ἐπανεμφάνισίς της ἐκρίθη ἐπιβεβλημένη!

ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ (Ταινίες ἐθνικῆς ἀφυπνίσεως)
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σὲ μιὰν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καταρρέει ἠθικῶς, πολιτισμικῶς καὶ οἰκονομικῶς,

σὲ μιὰν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ὁποία τείνουν νὰ ἐκλείψουν ἀξίες, ἰδανικά, ἀρχές, ὑγιῆ πρότυπα καὶ παραδόσεις,

σὲ μιὰν Ἑλλάδα, ὅπου ὅλα ἀξιολογοῦνται μὲ ἀπολύτως μετρούμενες οἰκονομικὲς καὶ μόνον μονάδες, καὶ ἡ ὁποία ψυχορραγεῖ κάτω ἀπὸ τὸν σκληρὸ καὶ ἀνελέητο ἔλεγχο τῶν δανειστῶν, ἐπιβάλλεται νὰ θέσουμε ἐκ νέου τὶς ὑψηλὲς ἰδέες ὡς ὁδοδεῖκτες στὴν δύσκολη πορεία μας πρὸς τὸ μέλλον.

Μὲ αὐτὸ ὡς ὅραμα, ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κλιμακώνει τὶς δράσεις της, μὲ βασικοὺς στόχους

• τὴν ἀναζωπύρωσι τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος,

• τὴν ἀνάκαμψι τῆς καταβαραθρωμένης ἑλληνικῆς παιδείας,

• τὴν καλλιέργεια πνεύματος ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων,

• τὴν ἀναστήλωσι τῶν πατροπαραδότων ἀξιῶν,

• τὴν ἀναπτέρωσι τοῦ ἠθικοῦ τοῦ λαοῦ μας καὶ

• τὴν ἀποκατάστασι τοῦ διεθνοῦς σεβασμοῦ πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνισμό.

Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, βαλλόμενο πανταχόθεν, εὑρίσκεται σὲ ἐξαιρετικῶς δεινὴ θέσι. Σὲ ὅλες ὅμως τὶς δύσκολες ἐθνικὲς περιόδους, ἡ ἐθνικὴ συσπείρωσις τὸ διετήρησε ζωντανό. Πρὸς τοῦτο καὶ σήμερα, γιὰ τὴν ὑπηρέτησι τῆς ἐθνικῆς ἰδέας, ἀπαιτεῖται ἡ ἐνσυνείδητη συνδρομὴ ὅλων μας, ἡ ἀνιδιοτελὴς προσφορά μας, ἡ ἀλληλοϋποστήριξις καὶ ἡ διαγραφὴ τῶν λέξεων ἐγωϊσμὸς καὶ διχόνοια ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό μας.

Ὁ Ἑλληνισμὸς εἶναι πανάρχαιος. Διετηρήθη καὶ ἐπεβίωσε ὑπὸ ἐξαιρετικῶς ἀντίξοες συνθῆκες καὶ ἐν συνεχείᾳ ἔλαμψε πάλιν καὶ ἐμεγαλούργησε.

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θὰ πρωτοστατήση ἐκ νέου στὶς ἐξελίξεις!

Ὁ ναρκωμένος γίγαντας (ὁ Ἑλληνισμός) θὰ ξυπνήση καὶ ἡ Ἑλλάδα μας θὰ ξαναπάρη τὴν θέσι ποὺ τῆς ἀξίζει!

17.4.14

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 16-4-2014


 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 16-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

16.4.14

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 15-4-2014


 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 15-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ "ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ" ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ...ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ! (ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ;)

ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΑ "ΚΑΛΑ"...


Πέρασε όπως είναι «φυσικό», στα πολύ-πολύ ‘ψιλά’ των ειδήσεων. Γιατί; Μά είναι να «βγαίνεις» απο τα ρούχα σου! Ακούστε θράσος! Δείτε υποκρισία αισχίστου είδους! Η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα, έκανε ένα είδος ‘ημερίδος’, για την επιχειρηματικότητα στην...Αλβανία! (Όλα τα είχαμε λύσει, όλες τις «λύσεις» τις βρήκαμε για τα απερίγραπτα δικά μας χάλια, η ανάπτυξη στην Αλβανία, μας «καίει» τώρα! Ο «πόνος» για τους Αλβανούς, μας «μάρανε»! Καλά, δεν ντρέπεται κανείς πλέον εδώ; Aντί να μας "καίνε" οι δικοί μας άνεργοι, θα έχουμε "πιλάλα" για τους Αλβανούς; Που μας "βγάζουν το μάτι" και μας 'σκοτώνουν';)

Πρὸς μιὰ νέα ΓιάλταΜὲ τὸ τέλος τοῦ Β΄ ΠΠ οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ ΕΣΣΔ συμφώνησαν στὴν Γιάλτα γιὰ τὸν χωρισμὸ τῆς Εὐρώπης σὲ σφαῖρες ἐπιρροῆς τους. Οἱ χῶρες, οἱ ὁποῖες περιῆλθαν στὴν σφαῖρα ἐπιρροῆς τῶν ΗΠΑ, ἀκολούθησαν τὴν ἐλεύθερη οἰκονομία καὶ οἱ χῶρες, οἱ ὁποῖες περιῆλθαν στὴν σφαῖρα ἐπιρροῆς τῆς ΕΣΣΔ ἀκολούθησαν τὸ κομμουνιστικὸ μοντέλο. Συγκρούσθηκαν δύο ἰδεολογικο- οἰκονομικο-πολιτικὲς  κοσμοθεωρίες καὶ ἡ κάθε πλευρὰ ἀκολούθησε τὴν δική της πορεία, μὲ τὴν γνωστὴ κατάληξη τὸ 1990.
Μετὰ τὸ 1990 δὲν ὑφίσταται πλέον ἰδεολογικὸς ἀνταγωνισμός. Ὁ ὑπαρκτὸς σοσιαλισμὸς κατέρρευσε ἀνεπιστρεπτὶ καὶ ἡ οἰκονομία τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς ἔχει υἱοθετηθεῖ ἀπὸ ὅλα τὰ κράτη πλὴν ἐλαχίστων γραφικῶν ἐξαιρέσεων. Στὴν νέα ἐποχὴ ποὺ ἄρχισε μετὰ τὸ 1990, ὁ  ἰδεολογικο-οἰκονομικο-πολιτικὸς ἀνταγωνισμὸς ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὸν θρησκευτικο-πολιτισμικὸ ἀνταγωνισμό. Τὸ «Τέλος τῆς Ἱστορίας» τοῦ Φουκουγιάμα διαψεύσθηκε καὶ ἐπαληθεύεται ἐν μέρει ἡ «Σύγκρουση τῶν Πολιτισμῶν» τοῦ Χάντιγκτον (ἐν μέρει διότι ὁ ἀνταγωνισμὸς εἶναι πρωτίστως οἰκονομικὸς καὶ γεωπολιτικός, ὅπου βλέπουμε νὰ συμμαχοῦν ἡ Δύση μὲ τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἡ Ρωσσία μὲ τὴν Κίνα, πολιτισμοὶ ἐντελῶς διαφορετικοὶ μεταξύ τους). Μπορεῖ οἱ παγκοσμιοποιητὲς νὰ μὴ πιστεύουν στὴν σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν καὶ νὰ θεωροῦν ὅτι μὲ τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση θὰ ἐξομαλυνθοῦν οἱ πολιτισμικὲς διαφορές, ὅμως οἱ ἰσλαμιστές, μὲ τοὺς ὁποίους συνεργάζονται, ἔχουν ἄλλη κοσμοθεωρία: θέλουν νὰ ἐπικρατήσει τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἡ Σαρία παγκοσμίως μὲ «τὰ σπαθιά τους» καὶ μὲ «τὶς μῆτρες τῶν γυναικῶν τους».    Ὅμως ἐκτὸς ἀπὸ «σύγκρουση πολιτισμῶν» μαίνεται καὶ ἕνας ἀδυσώπητος ἀνταγωνισμός, μὲ σκοπὸ τὴν νέα διαμόρφωση τῶν γεωπολιτικῶν σφαιρῶν ἐπιρροῆς στὴν Εὐρασία.

Ρατσισμὸς κατὰ τῶν Ἑλλήνων (Ἐρώτησις τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 14ῃ Ἀπριλίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΙΣ

Πρὸς τοὺς κυρίους Ὑπουργοὺς
  1. Ἀναπτύξεως καὶ Ἀνταγωνιστικότητος,
  2. Δημοσίας Τάξεως καὶ Προστασίας τοῦ Πολίτου,
  3. Δικαιοσύνης, Διαφανείας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων,
  4. Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καὶ Δικτύων
            Συμφώνως μὲ πρόσφατα δημοσιεύματα, ἐλεγκτὲς στὸν σταθμὸ ΜΕΤΡΟ «Σύνταγμα», κάνοντας ἔλεγχο σὲ 30 περίπου ἄτομα, ποὺ ἀπεβιβάζοντο ἀπὸ τὸ τραῖνο, ἐνετόπισαν δύο Ἕλληνες καὶ 3 Πακιστανούς, ποὺ δὲν εἶχαν εἰσιτήριο. Τοὺς εἶχαν βάλει στὴν ἄκρη καὶ ἀνέμεναν περιπολικὸ γιὰ νὰ συλλάβη τοὺς λαθρεπιβάτες.

15.4.14

ΡΩΣΙΚΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ.

ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ 'ΜΙΡ', ΔΗΛΑΔΗ 'ΕΙΡΗΝΗ', ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ
ΧΩΡΑ ΜΑΣ.


Με αληθινά Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια υπεδέχθησαν οι κάτοικοι της Αλεξανδρουπόλεως, το ρωσικό ιστιοφόρο 'ΜΙΡ', που μετέφερε στην πόλη τους, την ιερή εικόνα του Αγίου Βλαδιμήρου, που έφθασε εκεί το Σάββατο του Λαζάρου.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 14-4-2014

                     
 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 14-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

"ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ" ΓΙΑ...ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ!
Μάς "έπρηξαν"! "Φλομώσαμε" απο λόγια! "Βγήκε" η χώρα μας στις αγορές! Έ και; Αντιλαμβανόμεθα ως Έλληνες, ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΑ τί σημαίνει στην πράξη, όλο αυτό το κακοπαιγμένο "θεατρικό" έργο;ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΣΥΝΤΟΜΑ...(ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ!)


AYTO TO... EΞΩΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΜΟΣ, ΟΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ "ΔΙΑΛΕΞΕΙ"...
(Άν οι απλοί άνθρωποι, ήταν σε θέση να πληροφορηθούν έστω ως μία κοινή στατιστική, τί ιλιγγιώδη ποσά δαπανώνται, κυρίως απο τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου - ΑΝΕΚΑΘΕΝ!- για έρευνες πάνω σε οπλικά συστήματα και μεθόδους καταστροφής των «άλλων», θα ένοιωθαν πικρία, απογοήτευση και οργή... Ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για ιατρικές έρευνες, που θα έσωζαν εκατομμύρια αρρώστους απο «ανίατες» παθήσεις, ίσως να είναι ένα απειροελάχιστο ποσοστό των πρώτων!)
Στήν ειδησιογραφία απο τις ΗΠΑ, στον τομέα των στρατιωτικών ερευνών, μας ήλθε μία είδηση για ένα νέο επίτευγμα και σίγουρα μας δημιουργεί... δέος!

14.4.14

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 13-4-2014


 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 13-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

13.4.14

ΕΛΛΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΧΑΡΒΑΡΝΤ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ!
(Δανεισθήκαμε και ευχαριστούμε θερμώς, απο την ιστοσελίδα ‘Κατάνυξη’ ένα ξεχωριστό θέμα, που αφορά έναν σπουδαίο Έλληνα μοναχό, που έφυγε απο κοντά μας, αφήνοντας πίσω του σπουδαίες παρακαταθήκες. Για την αντιγραφή «Παπαφλέσσας»)

ΤΟΥΡΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ & ΕΚΔΟΤΗΣ, ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΠΑΞΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥΣ!!! ΟΥΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΕΔΩ, Ε;

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΜΕ ΕΜΕΙΣ! ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΕΓΡΑΨΑΝ! ΜΗΠΩΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; ΕΣΤΩ ΣΕ "ΤΑΠΕΙΝΗ" ΠΕΡΙΛΗΨΗ; ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ, ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΚΑΙ ΟΙ...
ΠΕΤΡΕΣ ΕΔΩ; ΜΠΑ!  ΠΑΝΤΟΤΕΙΝΟ  ΘΑ - ΨΙ - ΜΟ !...

Βρεθήκαμε προσφάτως, σε μία παρέα με φίλους εκ Κωνσταντινουπόλεως, που μεγάλος αριθμός απο αυτούς, όταν εξεδιώχθησαν με βρώμικο και ύπουλο τρόπο (αφού η Ελλάς, «πάσχει» απο μόνιμη ΑΦΩΝΙΑ...) που ξέρει ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ η Άγκυρα, ήλθαν την δεκαετία του ’60 και προτίμησαν ως τόπο διαμονής το – ήσυχο τότε - Παλαιό Φάληρο. 
Η κουβέντα περιεστράφει όπως είναι φυσικό και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στα εθνικά μας θέματα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ "ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ", ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ...


ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ, ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ.
(Είναι μία θλιβερότατη διαπίστωση, όχι μόνον στις ημέρες μας, αλλά απο πολλών δεκαετιών. Δηλαδή τί; Πώς ένας αριθμός συν-Ελλήνων ορθοδόξων Χριστιανών, με μία επιεικώς αδικαιολόγητη «βιασύνη», αποχωρούν απο τον Ιερό Ναό, πολύ πρίν την απόλυση. Όταν και άν ερωτηθούν, επικαλούνται «απασχολήσεις»! Δηλαδή, δεν μπορούν να διαθέσουν 2 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ παρακαλούν τον Χριστό ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ; Άς δούμε τί αναφέρει για το λυπηρό αυτό θέμα, ο πολυγραφότερος των Εκκλησιαστικών συγγραφέων και Άγιος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τα λόγια του έχουν μεγάλη αξία! ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΟΥΜΕ! Για την αντιγραφή «Παπαφλέσσας»). 

ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΠΟΛΥ, ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΑΛΑΔΩΝ...


O TYΠΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΑΛΑΔΩΝ, ΠΟΥ "ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ" ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΜΑΣ, ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΗΤΟΙ ΞΑΝΑΤΡΑΒΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ!ΑΛΛΑ ΑΝ "ΣΠΑΣΕΙ", ΘΑ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ;
Φαίνεται ότι οι Τουρκαλάδες, «εγκαινιάζουν» νέες μορφές προκλητικότητος και θράσους στο Αιγαίο μας. Το ζήτημα όμως είναι εμείς τί κάνουμε; Πώς θα χειρισθούμε αυτήν την φορά, τα νέα «κόλπα», των ΧΕΙΡΟΤΕΡΩΝ γειτόνων ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ;

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 12-4-2014

 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 12-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

12.4.14

"ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΛΩ, ΤΟ ΕΥ"! ( Ο ΟΛΙΓΑΡΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ!)
Αυτά που θα διαβάσετε κατωτέρω, αφορούν τον ηγέτη της μίας εκ των δύο υπερδυνάμεων. Όπως όμως θα διαπιστώσετε με έκπληξη, η οικονομική του επιφάνεια, είναι μάλλον, σαν ενός απλού μέσου... Έλληνος! Η είδηση απο την Μόσχα, αναφέρει πώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ...φτωχότερος από ολόκληρη σχεδόν την κυβέρνησή του(!) αλλά και από τους συμβούλους του στο Κρεμλίνο, με βάση τα στοιχεία για το ‘πόθεν έσχες’ των πολιτικών προσώπων, που έδωσαν
 στην δημοσιότητα.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 11-4-2014


 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 11-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

11.4.14

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 10-4-2014


Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι, Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ
            
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 10-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

10.4.14

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 9-4-2014

              
 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 9-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

ΕΥΓΕ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ! ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΜΩΣ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΙΜΗΘΟΥΜΕ;Eδώ και αρκετά δυστυχώς χρόνια, μπορεί και περί τα 30 τελευταία, το ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ όσο και ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ πρόβλημα αυτού του χιλιοβασανισμένου τόπου, είναι η υπογεννητικότης! Τα ποσοστά των γεννήσεων παιδιών, συνεχώς "πέφτουν" και μάλιστα με  ταχύτατους ρυθμούς.

9.4.14

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 8-4-2014


 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 8-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

8.4.14

"ΧΑΜΟΣ" ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ! ΕΔΩ... "ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ"!


ΦΡΙΚΗ! ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο "ΑΝΕΚΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" ΤΟΥΣ; ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΙ
ΕΚΑΝΕ Ο ΠΑΡΑΦΡΩΝ (ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΣΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ! ΜΑ, ΠΑΛΙ
"ΔΕΝ ΤΟ ΕΜΑΘΑΝ" ΤΑ ΤΟΥΡΚΟΚΑΝΑΛΑ "ΜΑΣ"; ΕΔΩ,
"ΒΟΥΗΞΕ" ΟΛΟΣ Ο ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ!
 
Μόλις προ ημερών, "έγινε σεισμός" στα αυστριακά ΜΜΕ! Στην χώρα που δυστυχώς όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές, κυριαρχεί ο ψευδο- "πολυπολιτισμός" και η δήθεν "ανεκτικότης"! Ένας 37χρονος με ΜΑΝΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ από την Γκάνα, άφησε πίσω του ίχνη καταστροφής - όπως αναφέρθηκε - το Σαββατοκύριακο

ΤΙ "ΓΥΡΕΥΕΤΕ" ΚΥΡΙΟΙ, ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΜΑΣ;Άν δεν το κατέγραφε ο τοπικός ροδιακός Τύπος (και ιδιαιτέρως η μαχητική 'Ροδιακή') ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΡΝΑΜΕ "ΧΑΜΠΑΡΙ"! (Τώρα βέβαια, ποιοί "μελετούν" τον επαρχιακό Τύπο και μάλιστα των νήσων του Αιγαίου μας, παρά το γεγονός, ότι θα έπρεπε να ήταν 'αυτονόητο'; Άχ, άν είχαμε 'πραγματικούς' βουλευτές...). Λοιπόν "έσκασε μύτη" ξαφνικά, ένα "ξεχωριστό" γερμανικό πολεμικό πλοίο, που

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 7-4-2014


Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 7-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

7.4.14

AIΣΧΟΣ! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΕΞΗ!Mόνον μία και μοναδική λέξη ταιριάζει σε αυτό το ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ στα χρονικά γεγονός! Α Ι Σ Χ Ο Σ! Όπως μεταδίδεται απο δημοσιογραφικές τοπικές πηγές, απο τον νομό Άρτης, υπάρχει εκεί ένας Τούρκος, που φαίνεται να αποτελεί πλέον τον φόβο και τον τρόμο, για τους κατοίκους στο Κομπότι !

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 6-4-2014


 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 6-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

6.4.14

ΠΑΛΙ... "ΦΥΤΡΩΣΕΣ", ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ 'ΣΕ ΣΠΕΡΝΑΝΕ';

ΕΣΠΕΥΣΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΙΣ 2 ΡΩΣΙΔΕΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΕΣ, Η ΧΙΛΛΑΡΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΜΕΝΗ
ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ. ΗΤΟΙ, ΟΙ... ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ!
(ΑΛΗΘΕΙΑ! ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ
ΚΛΙΝΤΟΝ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ 2 'PUSSY RIOTS', ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ
...NTYMENEΣ; Ή ΕΣΤΩ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ;)

ΕΙΚΟΝΕΣ, ΕΝΤΕΛΩΣ "ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ" ΤΥΠΟΥ...

ΤΑ ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΑ, ΕΝΑ "ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ" 'ΑΞΕΣΟΥΑΡ΄, ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΕΔΡΑΝΑ...

6η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. "ΕΦΑΓΑΝ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΟΥΣ"! (ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ!)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕ ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ -  ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΗ 'ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΑ' ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΜΕΘΟΡΙΟ, ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ Γ.Ε.Σ., ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΓΟ.


(Ένας πραγματικώς μεγάλος 'σταθμός' στην σύγχρονη ελληνική ιστορία, είναι η επίθεση των χιτλερικών στρατευμάτων κατά της ηρωϊκώς - και επιτυχώς! - αγωνιζομένης Ελλάδος εναντίον της Ιταλίας, απο το βουλγαρικό έδαφος. Σας μεταφέρουμε, για να ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ και αυτές τις X Ρ Υ Σ Ε Σ σελίδες δόξης και μεγαλείου του ελληνικού στρατού, το θέμα σε περίληψη.

ΣΤΙΣ "ΑΠΕΙΛΕΣ" ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΕ 'ΧΙΟΥΜΟΡ'...

ΑΛΛΟΙ "ΑΠΕΙΛΟΥΝ" ΚΑΙ O KYΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ  ΚΑΝΕΙ
 'ΧΙΟΥΜΟΡ'...


Eπειδή η όλη "ατμόσφαιρα" στην ελληνική πολιτική σκηνή, έχει σίγουρα "παραβαρύνει" απο τα πολλά... 'DVDs' και 'CDs' που φαίνεται πώς κυκλοφορούν ανέτως και ευκαίρως, άς προσπαθήσουμε να "ελαφρύνουμε" την ατμόσφαιρα. Πώς; Με μία δόση 'χιούμορ' και μάλιστα απο κάποιον, που είναι "στα πράγματα"!

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 5-4-2014

            
 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 5-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

5.4.14

ΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΕΙΠΕ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΤΕ...(Άς διαβάσουμε ορισμένα ΣΟΦΑ, όσο και απίστευτα ΕΠΙΚΑΙΡΑ λόγια, - απο ερμηνεία - του περιφήμου αρχαίου ρήτορος Δημοσθένους, που εκτός και πέραν όλων των άλλων, μας "πιστοποιούν" πόσο 'ίδιοι' - "αμετανόητοι" πάντα - και ... 'απαράλλακτοι' είμαστε με τους προγόνους μας! Για την αντιγραφή "Ιω.Καπ.")

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 4-4-2014

     
 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 4-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

4.4.14

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 3-4-2014


 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 3-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

3.4.14

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 2-4-2014


Νομιμοποιούν παραθρησκευτικές σέκτες και επιτρέπουν ίδρυση τεμένων σε όλη την Ελλάδα

Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 2-4-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

2.4.14

"ΤΑ ΠΗΡΕ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΟ" ΜΑΖΙ ΜΑΣ, Η ΜΟΣΧΑ;

 
ΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ..."ΠΑΡΑΦΟΡΤΩΣΕΙ" Η ΜΟΣΧΑ, ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΕΧΗ "ΚΑΜΩΜΑΤΑ" ΤΩΝ "ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ";...


Εδώ και αρκετές ώρες, το ελληνικό πολιτικό θερμόμετρο, έχει εκτιναχθεί στα ύψη! Δεν είναι ΚΑΘΟΛΟΥ ένα απλό ζήτημα, η άμεση παραίτηση του γενικού γραμματέως του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν είναι κάτι, που μπορούν να το προσπεράσουν, οι αγρίως στριμωγμένοι 2 κυβερνητικοί εταίροι, σάν να μήν συμβαίνει τίποτα! Επιβάλλεται να δοθούν άμεσες και ΠΟΛΛΕΣ απαντήσεις και μάλιστα εν όψει κάλπης...

ΕΝΑΣ "ΑΓΝΩΣΤΟΣ" ΠΟΛΕΜΟΣ! ΑΠΟ "ΜΑΚΡΥΑ"...(Δείτε τις φωτογραφίες!)

OXI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΕΡΑΣ, ΟΥΤΕ ΒΟΥΡΛΑ, ΟΥΤΕ ΘΑΜΝΟΣ! ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΑ 'ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΟΣ' ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ! ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΟΠΤΡΑ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ ΤΟΥ...


Μία πολύ "ασυνήθιστη" είδηση εντοπίσαμε στην αγγλική εφημερίδα «Telegraph» και σας την μεταφέρουμε. Έχει να κάνει, με έναν ιδιότυπο πόλεμο, εξ αποστάσεως!

"ΜΠΑΜ"! Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ!

ΠΟΛΩΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ.


Oμολογουμένως, στην αρχή δεν καλοκαταλάβαμε την είδηση, απο τα πολωνικά μέσα ενημερώσεως. Χρειάσθηκε να το ξαναδιαβάσουμε, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα το γεγονός. Και τί γεγονός! Όχι απλώς και μόνον "αξιοσημείωτο"! Μοναδικό πραγματικά, σε όλη την Εκκλησιαστική Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας!

ΑΣ ΤΑ "ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ" ΑΥΤΑ, 'ΚΑΠΟΙΟΙ' ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ...

Εορτή του Αγίου Παρθενίου του Γ’, του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως - Φωτογραφία 1Έχουμε κατ΄επανάληψη τονίσει, πώς η προσεκτική μελέτη των χρονολογίων της ιστορίας μας, είναι κάτι περισσότερο απο ανεκτίμητη. Λόγω του ότι, "φρεσκάρουν" την μνήμη τους οι παλαιότεροι, αλλά και μαθαίνουν όπως επιβάλλεται, οι νεώτεροι.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 1-4-2014

 

Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 1-4-2014.

                                                                                                                             «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

1.4.14

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 31-3-2014


 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 31-3-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

31.3.14

«Βροχὴ» ἀπὸ αὐγὰ ἐδέχθη ὁ Ἕλλην πρέσβυς στὴν Ἀλβανία, ἀπὸ ἀκραίους Τσάμηδες! (Ἐρώτησις τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πρὸς ΥΠ.ΕΞ.)

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 2ᾳ Ἀπριλίου 2014

Πρὸς τὸν κύριον Ὑπουργὸν τῶν Ἐξωτερικῶν (grypex@mfa.gr)

Συμφώνως μὲ (ἀπίστευτα!) δημοσιεύματα τοῦ ἀλβανικοῦ Τύπου, ὁ Ἕλλην πρεσβευτὴς στὰ Τίραννα ἔγινε στόχος ἀγρίας ἐπιθέσεως ἀκραίων φιλοτσαμικῶν ὁμάδων, ποὺ τοῦ ἐκσφενδόνισαν αὐγὰ στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς πόλεως Φιέρι, στὴν νοτιοδυτικὴ Ἀλβανία!

ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΥΜΝΟ! ΤΑ ΕΚΟΨΑΝ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ!


"ΕΜΠΡΟΣ, ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ" (ΤΟΝ...19ο ΑΙΩΝΑ!) ΚΑΠΟΙΟΣ ...ΓΕΡΜΑΝΟ-ΤΑΪΣΜΕΝΟΣ!


 

ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΙΑ! Δεν ντρέπονται καθόλου! Δεν έχουν ούτε ίχνος...'τσίπας'! Για εθνική συνείδηση, ή ορθόδοξο ήθος; Ούτε λόγος! Ποιοι;

Εθνικιστές στην Βουλγαρία: "Ανεπιθύμητο πρόσωπο" η Αμερικανίδα Βικτ.Νούλαντ!


Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ ΥΦ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΒΙΚΤ.ΝΟΥΛΑΝΤ.

Στο τέλος-τέλος, μήπως να παίρνουμε ορισμένα έστω, παραδείγματα απο την γειτονική μας Βουλγαρία;

ΜΑ, ΚΑΛΑ! ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΕΣ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

 
 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ! ΕΤΣΙ "ΘΑ ΗΘΕΛΕ", ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ! ΚΑΠΟΙΟΣ...

Πάρτε πολλές...ανάσες και διαβάστε. "Ζηλεύω την ανοικτή αγορά της Βαρκελώνης, στα μέτρα της οποίας, θα ήθελα να

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 30-3-2014

         
 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 30-3-2014.

                                                                                                                             «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

30.3.14

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 29-3-2014


 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 29-3-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

29.3.14

ΑΣ ΤΑ ΘΥΜΩΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ...

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Β΄.


Aναμφισβητήτως έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και οι δύο επέτειοι, που θα διαβάσετε. Και όχι απλώς 'μεγάλο', αλλά διπλό! Διπλό επειδή, ΔΕΝ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ 'ΠΟΥ - ΘΕ - ΝΑ'!

ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, 28-3-2014

           
 
Παρατίθενται κατωτέρω οἱ σημαντικώτερες εἰδήσεις τῆς ἡμέρας, κατανεμημένες σὲ ἑνότητες καὶ ἀξιολογημένες μὲ χρωματικὴ διαφοροποίησι, γιὰ τὴν 28-3-2014.

                                                                                                                              «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα»

Παρά λίγο, να τις "αρπάξει" ο Ταλαάτ στην Λεμεσσό! (Γιατί τον κάλεσαν, αλήθεια;)


ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΛΟΥΝ ΓΙΑ "ΟΜΙΛΙΕΣ" ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ, ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ; ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ... "ΠΕΙΡΑΞΑΝ" ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ;
Όλα τα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου, είχαν την είδηση αυτή που θα διαβάσετε, με μεγάλα γράμματα και έκανε πάταγο! Πραγματική πολιτική θύελλα ξέσπασε, μεταξύ του κυπριακού πολιτικού κόσμου. (Εδώ περίπου αγνοήθηκε, άν και μας δείχνει πεντακάθαρα, ότι τα ίδια με εδώ, γίνονται και εκεί!)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...